Priorytety

Priorytety użytkowników

W oparciu o system przydzielania wag dla dziesięciu z uwzględnionych kategorii każdy zainteresowany może stworzyć własny ranking, ustawiając za pomocą suwaków wagi stosownie do indywidualnych preferencji. W celu zobrazowania wpływu wag na końcowy ranking dla każdego miasta podajemy jego pozycję w oryginalnym rankingu (kolor czerwony) oraz rankingu zindywidualizowanym (kolor zielony). Dzięki możliwości nadawania przez użytkownika wag kategoriom wedle indywidualnych preferencji, portal będzie pozwalał zarówno na tworzenie indywidualnych rankingów przez każdego zainteresowanego, jak i badanie opinii publicznej poprzez agregację wyników zebranych od respondentów. Zebrane dane zostaną wykorzystane w dalszych pracach nad rankingiem miast.

Do tej pory swoimi priorytetami podzieliło się:
Czytelników z miast
A jakie są Twoje priorytety?
Porównaj swoje priorytety z odpowiedziami innych
Odpowiedzi czytelników na pytanie "Co sprawia, że w mieście się dobrze żyje?"

Uważam, że życie jest dobre kiedy mogę w moim mieście zorganizować sobie czas wolny, zmienić pracę jeśli jest taka potrzeba i rozwijać do woli biorąc udział w szkoleniach, programach edukacyjnych. Ważne żeby miasto było w stanie wszystkie takie potrzeby zapewnić.


Dobre życie, to takie w którym jestem jedynym władcą swojego czasu. Na komfort mojego życia wpływają przede wszystkim dostępność usług edukacyjnych na najwyższym poziomie, mozliwość kupna komfortowego mieszkania w cenie proporcjonalnej do zarobków, a także perspektywy na założenie innowacyjnej działalności gospodarczej. Zupełnie nie interesuje mnie samorząd, o ile nie powoduje, że z miasta odpływają ludzie lub też dominująco przeważa jeden rodzaj działalności gospodarczej (np. Galerie Handlowe w Nowym Sączu), jest dla mnie istotnym, aby środowisko nie wpływało negatywnie na moje zdrowie. Za takie środowisko rozumiem takie w którym może panować smog, wysokie stężenia tlenków siarki etc. Istotnym jest dla mnie również poczucie bezpieczeństwa oraz monitoringi w miejscach takich jak publiczne stojaki na rowery czy parkingi. Chciałbym także, aby komunikacja miejska pozwalała na dostanie się w dowolne miejsce miasta z maksymalnie jedną przesiadką.


Dobre kawiarnie


Dobra komunikacja publiczna, dostęp do służby zdrowia i terenów zielonych. Na dalszym miejscu kultura


Dobrzy ludzie w najbliższym otoczeniu