Białystok
18
Województwo
podlaskie
Powierzchnia
102,12 km2
Ludność
297 288

Białystok – miasto na prawach powiatu w północno-wschodniej Polsce, położone na Nizinie Północnopodlaskiej, nad rzeką Białą. Jest stolicą województwa podlaskiego i siedzibą władz ziemskiego powiatu białostockiego.

Odwiedź stronę miasta

Jakość życia

Na wykresie obok można odczytać jak wypadło dane miasto w każdej z kategorii. Wykres różni się od sekcji poniżej tym, że w jednym zestawieniu umieszczone zostały wyniki dla wszystkich kategorii, co pozwala na ich porównanie. Dzięki temu można zobaczyć w czym dane miasto radzi sobie najlepiej a nad poprawą których czynników powinien jeszcze popracować. Sekcja poniżej pozwala natomiast zobaczyć jak dane miasto wypada w konkretnej kategorii oraz jakie miasta mają zbliżone wyniki.

86,78
Edukacja
31,34
Czas wolny
71,73
Mieszkania
44,53
Samorząd
56,54
Praca
92,56
Środowisko
62,86
Społeczność
49,55
Bezpieczeństwo
87,8
Zdrowie
55,33
Komunikacja
Pobliskie
O podobnej liczbie ludności
O podobnej powierzchni